Još u najranijem detinjstvu deca postaju svesnija ritma i visine glasa, vokabular im se proširuje, a vokalne mogućnosti razvijaju. U stanju su da izvode sofisticiranije pokrete uz muziku, uživaju u plesu i istražuju nove zvukove i instrumente.  Program namenjen deci uzrasta od 5 do 10 godina po kome se u skladu sa razvojnim potrebama i individualnim sklonostima dece, uz pomoć pažljivo odabrane muzike i kompozicija primerenih stepenu socijalnog i emotivnog razvoja, utiče na razvoj dečijeg sluha, osećaja za ritam, kao i na izgradnju njihove muzičke memorije.

 

Plan rada prilikom rada sa najmlađim polaznicima:

  • Učenje delova gitare
  • Učenje naziva i položaja tonova
  • Pravilno držanje gitare i trzalice
  • Učenje akorda u otvorenoj poziciji (Barre akordi)
  • Ritmičke i tehničke vežbe (jednostavni ritmovi)